ul. Tęczowa 57
53-601 WROCŁAW 
tel. 606 366 003 
e-mail: poczta@politerm.com.pl
strona główna dachy rurociągi / wypełnienia przechowalnie / chłodnie
świadectwa i certyfikaty technologia przykładowe prace zdjęcia

Izolacja dachów, Ocieplenia dachów

Szczegóły technologii dachu.

Już od 1965 roku stosuje się natrysk dachów twardą pianką poliuretanową.
Pianka poliuretanowa powstaje z dwóch płynnych składników zmieszanych bezpośrednio przed natryskiem na podłoże. Podczas liczonego w sekundach procesu pianotwórczego ciekła mieszanina łączy się trwale z podłożem i po kilku minutach twardnieje. Na powierzchnię pianki nanosi się warstwę ochronną farby zabezpieczającej przed promieniowaniem ultrafioletowym lub usypuje warstwę żwirku o odpowiedniej granulacji. W ten sposób, zamiast dotychczasowej konstrukcji stropodachu składającej się z warstwy wyrównawczej, izolacji paroszczelnej, izolacji termicznej i wielowarstwowego pokrycia papowego otrzymuje się pojedynczą, bezszczelinową warstwę z tworzywa, która spełnia obie funkcje tj. izolacji cieplnej i uszczelniającej przed opadami. Ponieważ stopień dyfuzji pary wodnej jest rzędu 30-80m można pominąć izolację paroszczelną, a zawilgocona konstrukcja dachu wysycha.
Piana szczególnie nadaje się do wykonywania izolacji stropodachów nowych, jak też remontowanych. Podczas remontu dachu nie wymaga usuwania starego pokrycia, które służy jako podłoże.
Wykonywana na miejscu natryskiem warstwa izolacyjna jest pozbawiona łączeń, mostków cieplnych itp. słabych punktów. Natryskiwana piana formuje ciągłą - bez szwu - powłokę.
Piana przylega praktycznie do każdej suchej zewnętrznej powierzchni (beton, azbestocement, tynk, drewno, stal, papa bitumiczna itp.), niestarannej w formie, zapewniając nienaruszoną wartość izolacji.

W optymalnych warunkach pogodowych możemy pokryć do 1000 m2 (w zależności od stopnia trudności) stropodachu dziennie.

Zewnętrzne natryskiwanie pianki nie powinno być robione gdy:
-pada
-jest mgła
-jest duży wiatr (gdy szybkość wiatru przewyższa 25km/h)
-jest dostrzegalna wilgoć
-jest wilgotno powyżej 80%
-temperatura rosy jest niższa niż 3oC, poniżej temperatury podłoża
-wilgoć powierzchni wyższa niż 10% (mierzone wilgotnościomierzem)

Ważne jest, aby podłoże było wolne od mrozu, lodu, trawy, oleju i pozostawionego gruzu i kurzu.
Całkowita grubość pokrycia, stosownie do przepisów dozoru budowlanego powinna wynosić co najmniej 30 mm.

W odnawianiu dachów, szczególnie fabryk i magazynów, zewnętrzne użycie piany powoduje uniknięcie kosztów przerwania działań wewnątrz.